Archiv pro měsíc: Srpen 2013

Železniční zastávka Perštejn

Železniční zastávka Perštejn na trati 140 z Chomutova do Karlových Varů je dnes už jen zastávkou na dvoukolejné trati.

Dříve před elektrifikací a modernizací celé tratě to bývala železniční stanice o pěti průběžných kolejích a několika kusými pro nakládku a vykládku nákladů. Ano, dříve to byla plnohodnotná stanice nejen s osobním provozem, ale i s pravidelnou obsluhou nákladními vlaky. Ve staniční budově fungoval výpravčí, prodej jízdenek, čekárna a úschovna zavazadel. Také nedaleký vechtr byl obsluhován lidmi.

Dnes po elektrifikaci je nádražní budova opuštěná se zatlučenými okny. Oznamování mimořádností probíhá rozhlasem, který je stejně jako celá trať a silniční přejezd se závorami řízen dispečersky odněkud zdálky.

Podívejte se na fotografie budovy železniční stanice Perštejn v roce 2013.

Budova železniční stanice Perštejn

Před budovou je ještě vidět, kde původně byly další (dnes zrušené) koleje.

Žst Perštejn a zrušená první kolej

Ty zrušené koleje jsou dvě. Průběžné ponechané koleje jsou ty původně 3. a 4. od budovy.

Žst Perštejn a první dvě zrušené koleje

Při modernizaci došlo ke zvýšení náspů perónů, takže to do vozů není tak vysoko jako to v této stanici vždycky bývalo.

Peróny v žst Perštejn

Odjezdová návěstidla bývala před modernizací taková ta starodávná mechanická. To byla panečku romantika a balzám na duši milovníků železnice. Dnešní standardizovaná světelná návěstidla jsou stejná jako všude jinde.

Návěstidla směr Karlovy Vary

Původní závory byly ovládané ručně – po projetí vlaku se hezky na obou stranách čekalo, až je obsluha pomalu a jistě vytáhne nahoru. Dnes jsou opět standardní pahýly, které ovládá centrální systém…

Závory u žst Perštejn

Na závěr se ještě podíváme na zpustlou a tichou budovu žst Perštejn z druhé strany. Kdysi to tu žilo.

Žst Perštejn od silnici

A na úplný závěr ještě dálkový pohled na dálkový vlak – některý z rychlíků jezdících v pravidelném taktu – tentokrát ve směru od Chebu na Chomutov a Ústí nad Labem.

Rychlík od Chebu na Chomutov v žst Perštejn